LAPLAND HOTELS - TOIMITUSEHDOT VERKKOKAUPAN VARAUKSILLE

Varauksen peruutus viimeistään 8 vrk ennen saapumista, kulut 50% koko varauksen arvosta. 8 vrk myöhemmin sekä no-show 100% veloitus. Varauksen muutoksesta peritään muutosmaksu 20 €.

Poikkeuksena yleisiin peruutusehtoihin on hinnan yhteydessä mainittu hinnan sääntö:

Palautukseen liittyvissä asioissa ota ystävällisesti yhteyttä kyseiseen hotelliin ja ilmoita yhteystietosi.

LAPLAND HOTELS -TOIMITUSEHDOT LAPPI KLUBIN JÄSENVARAUKSILLE

Erikoisehdot koskevat verkkokaupan tai puhelinpalvelun kautta tehtyjä uusia yksittäisvarauksia. Kuluton peruutusoikeus 7 vrk ennen saapumista, myöhemmin peruttu sekä saapumatta jättäminen 50 % varauksen arvosta.

Erikoisehdot eivät ole voimassa, jos varaus tehdään toisen toimijan kautta (ts. jos kyseessä on kolmas osapuoli tai internetissä toimiva matkatoimisto). Erikoisehdot eivät voimassa myöskään välillä 23.12 - 8.1.

MUUT EHDOT

Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Hotelli korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.

Huone on käytettävissä klo 16.00 saapumispäivänä. Huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 12.00.

LAPIN SAFARIT - TOIMITUSEHDOT VERKKOKAUPAN VARAUKSILLE

VIIKKO-OHJELMASAFAREIDEN VARAUSEHDOT KULUTTAJILLE

Seuraavia varausehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan Lapland Lapland Safaris AC Oy:n, Lapland Safaris North Oy:n, Lapland Safaris CE Oy:n ja Lapland Safaris West Oy:n (jäljempänä ”LS”) tarjoamiin viikko-ohjelmasafareihin (jäljempänä ”palvelut”) Rovaniemen, Pohtimon, Levin, Luoston, Ylläksen ja Saariselän alueella sekä muilla safareiden toimitusalueilla.

Ehdot tulevat LS :ää ja palvelun ostajaa sitoviksi (jäljempänä kumpikin yksin ”osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”), kun LS on lähettänyt varausvahvistuksen. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Palvelut ja hinnat:

Palveluiden hinnat ja ohjelmakuvaukset on esitetty verkkokaupassa sekä erikseen julkaistuissa viikko-ohjelmaesitteissä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. Vastuullisena safarin järjestäjänä LS pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Varaukset

Varaus vahvistetaan maksun yhteydessä. Maksu voidaan suorittaa verkkokaupassa yksilöityjä verkkopankki-palveluita sekä Visaa ja Mastercardia käyttäen. 

Peruutusehdot

Peruutuksia ja muutoksia varten, ota yhteys info@laplandsafaris.fi  ja käytä viitteenä tilausnumeroa, tai soita numeroon +358 (0)16 3311 200.

Muutokset

Kaikki muutokset tulee tehdä kirjallisesti normaaleja toimistoaikoja noudattaen.

Lapset

4-14 vuotiaisiin lapsiin sovelletaan lapsihinnoittelua.

Raskaana olevat naiset

Moottorikelkkailua tai moottorikelkan vetämän reen kyydissä istumista ei suositella raskaana oleville naisille. Ajon aikana syntyvä tärinä sekä moottorikelkan pakokaasut saattavat olla haitallisia sikiölle. Mikäli ohjelman turvallinen läpivienti edellyttää erityisjärjestelyitä, LS ei vastaa syntyneistä lisäkustannuksista. 

Vastuuvakuutus

LS:lla on toiminnanvastuuvakuutus.

Liikennevakuutus

Kaikissa ohjelmien aikana käytettävissä moottoriajoneuvoissa on liikennevakuutus.

Moottorikelkkasafarit

Moottorikelkan kuljettaja sitoutuu korvaamaan ajoneuvolle aiheutuneet vahingot ja korjauskustannukset 980,00 euron arvoon saakka.

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt ja omata voimassa olevan ajokortin. Suomen laki kieltää moottoriajoneuvon kuljettamisen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Vastuullisena ohjelmajärjestäjänä LS pidättää oikeuden muuttaa ohjelman järjestystä, reititystä ja kestoa sää- tai muiden olosuhteiden niiden edellyttäessä, tai mikäli turvallisuusnäkökohdat näin edellyttävät. LS myös pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma yksittäisen henkilön kohdalta mikäli hänen arvioidaan olevan vaaraksi itselleen tai muille, tai hänen terveydentilansa sitä edellyttää.

Henkilökohtainen matkavakuutus

Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, ratkaistaan riidat Lapin käräjäoikeudessa.

Ylivoimainen este                    

Mikäli osapuoli on estynyt täyttämästä tämän sopimuksen mukaista tai siihen muutoin perustuvaa velvollisuuttaan johtuen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta, osapuolesta riippumattomasta ja poikkeuksellisesta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon (kuten sota, tulipalo, luonnonmullistus, kuolema, yleisen liikenteen, lentoliikenteen (ei koske lentoliikenteen aikataulujen myöhästymisiä), maksuliikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytyminen) osapuolten velvollisuus sopimuksen mukaisten ehtojen täyttämiseksi keskeytyy molemmin puolin tämän ylivoimaisen esteen keston ajaksi.